Schrijf u in

  • Voornaam:

  • E-mail:

  • Ja, stuur me dagelijks een bijbelvers

  • Ja, contacteer me. Ik wil graag meewerken

  • Ja, hou me op de hoogte van cursussen en infosessies

En verder...

Deze pagina is de belangrijkste van de ganse website. Lees deze pagina gerust eens grondig door. En nog eens opnieuw. Mis geen enkel woord. Deze pagina bevat de kern van het Christelijk geloof. 

God houdt enorm veel van u. De mens heeft er een potje van gemaakt.

God heeft gelukkig voor u en mij een prachtig reddingsplan uitgedokterd.

 

De kern van de zaak is eenvoudig:

  • We zijn hier allemaal voor een zeer korte tijd op deze aarde. 

  • Daarna zijn er twee altijddurende eindbestemmingen: de hemel en de hel. 

  • Eén keer u sterft (of beter: één keer uw lichaam sterft; uw geest blijft leven. U bent geest. Tijdelijk in een lichaam), kunt u niets meer doen om uw keuze te veranderen. Uw keuze hebt u gemaakt terwijl u leefde. Als u uw keuze nog niet hebt gemaakt, maak ze dan vandaag nog ! 

 

Eigenlijk is deze keuze het allerbelangrijkste in het leven. Niets is belangrijker. Zelfs al zou u twaalf maand nodig hebben om het te verstaan, het zou de moeite waard zijn. Maar twaalf minuutjes volstaan, als u onderstaande rustig door leest.

 

Hoe kunt u er voor zorgen dat u in de hemel terecht komt? Wel, dat is heel eenvoudig: door te geloven dat Jezus Christus voor u gestorven is. In uw plaats. Zie maar hieronder.


Wanneer u leeft zonder God, en zonder Jezus Christus, doet u dingen verkeerd, zondigt u. Denk maar eens aan de tien geboden (Exodus 20:1-17) . Heeft u nooit iets gestolen? Nooit gelogen? Heeft u de zevende dag altijd geëerd? Heeft u uw vader en uw moeder geëerd? Heeft u de naam van God nooit ijdel gebruikt? Heeft u geen echtbreuk gepleegd? Heeft u nooit een valse getuigenis afgelegd? Heeft u nooit iets begeerd dat van u niet was?

Ik heb bepaalde van de tien geboden zeker overtreden. Ik heb gezondigd. En, beste lezer,  hoe zit het met u? Heeft u ook ooit gezondigd? Of wandelt u smetteloos en heeft u alle geboden op geen enkele manier overtreden?

 

En dan moet u weten dat de wet nog veel ingewikkelder is dan de tien geboden! Die zijn slecht het topje van de ijsberg. Lees maar eens in Exodus en in de volgende boeken in de Bijbel. Al die wetten moet u onderhouden en mag u niet overtreden. Een onmogelijke zaak? Volgens de apostel Paulus wel.

De apostel Paulus, die als voormalig Jood de oude wet zeer goed kon, zei dat er niemand rechtvaardig is (Romeinen). Niemand is vrij van zonde. Niemand heeft de wet nooit overtreden. Behalve één: Jezus Christus.

 Maar misschien denkt u: "Maar als ik nu mijn best doe om goed te leven, dan volstaat dat toch?"

Helaas, nee. Als u dingen verkeerd hebt gedaan (gezondigd) dan komt er scheiding tussen God en u: uw zonde brengt scheiding (Jesaja 59:2) tussen God en u. Uw best doen om goed te leven is niet voldoende. Als u redding verwacht door goed te leven, moet u perfect zondevrij leven. Geen enkele wet overtreden. Zodra u één wet overtreedt, mist u de hemel (Galaten 3:10, Prediker 7:20, Romeinen 3:19). Niemand op aarde is zo rechtvaardig, dat hij goed doet zonder te zondigen. Dat is de visie van God.

 

 

Of denkt u: "Ach, als ik geen weet heb van die wet, dan kan ik toch geen zonde hebben begaan?"

Helaas. Als u de wet niet kent, is uw geweten u tot wet (Romeinen 2:12-16). U zit dus dan ook in dezelfde situatie als hierboven.

 

 

Voor mij blijft er geen verontschuldiging over: ik heb dingen fout gedaan. 

Ik ben niet perfect. Ik heb niet perfect geleefd. Ik heb gezondigd. En hoe zit het met u? Bent u eerlijk genoeg om toe te geven dat u ook wel eens in de fout bent gegaan? Misschien een kleine fout? Misschien een immens grote fout of zelfs immens grote fouten?

 

 

Heeft u ooit gezondigd? Klik dit dan aan: (gewoon als bevestiging voor uzelf.)

En hou vol. Lees verder. De oplossing is prachtig en krachtig. Als u inziet dat u heeft gezondigd, bent u al meer dan de helft op weg!

 

 

Want God heeft in Zijn immens grote liefde voor een prachtige oplossing gezorgd! In de vorm van Zijn Zoon Jezus Christus.

Voor iedereen die gelooft. Want er is geen onderscheid. Hoe goed of hoe slecht u ook heeft geleefd: U bent welkom bij God (Romeinen).

 

 

God heeft Christus voorgesteld als zoenmiddel voor u.(Romeinen)  

Hoe kunt u dat verstaan?

Heel eenvoudig.

Stel dat u een moord hebt begaan en dat u door de rechter wordt veroordeeld tot 20 jaar opsluiting. Dan is er geen mogelijkheid om aan deze straf te ontsnappen: u zal de straf moeten uitzitten. 

Behalve indien er iemand, stel uw broer of een goede vriend, die geen schuld heeft, zelf voorstelt om in uw plaats de straf uit te zitten. Wanneer die onschuldige vriend dit doet - uw straf op hem neemt, bent u daardoor vrij bent van schuld en van straf.

 

 

Ik weet niet of bovenstaande juridisch kan in onze maatschappij, maar God heeft wel zo een oplossing uitgedacht voor onze redding. En bij God kan het wel. Want God is Koning over alles. 

 

 

Gods oplossing is de volgende:

Wij hebben gezondigd. Dit heeft twee gevolgen:

- door onze zonde komt er scheiding tussen God en ons

- door onze zonde zullen we sterven en naar de hel gaan (Romeinen 6:23, Ezechiël 18:4-9, Openbaring 20:11-15).

Zover voor wat ons deel betreft.

Maar Christus heeft een zondevrij leven geleefd. En Hij was bereid om onze straf op zich te nemen. Hij moest niet sterven. Hij was vrij van zonde. En toch heeft hij er voor gekozen - net zoals in het verhaal in kadertje hierboven - om te sterven in uw plaats. Niettegenstaande u en ik dat helemaal niet verdienden.

Wij hadden onze straf verdiend. Het loon van de zonde is de dood. Het gevolg van onze zonde is de dood; de hel. Christus heeft ons daarvan gered door in onze plaats te sterven.

Wanneer u dit gelooft, bent u een Christen (Romeinen). Heel simpel, niet? Dat is ook normaal. God neemt geen intelligentietest af om te beslissen of Hij u zal toelaten in de hemel. Zijn reddingsplan is eenvoudig! 

 

 

Wanneer u gelooft dat Christus in uw plaats gestorven is, bent u een Christen geworden. Het kan een spectaculaire overgang zijn. Het kan een zeer eenvoudige overgang zijn. Maar het gebeurt plots. Plots leeft u. Plots gelooft u. Plots bent u met het belangrijkste deel van uw leven begonnen. Zomaar, in een oogwenk. God heeft u dat geloof gegeven.
Wanneer u tot God komt, wanneer u gelooft dat Christus voor u is gestorven, is God enorm blij. De engelen zingen als er zich iemand bekeert. Zo'n groot feest is het.

 

En als u al eens gelovig bent geweest en wat bent afgedwaald ...

Misschien denkt u, "ja, maar ik heb al eens geloofd en ben wat afgedwaald. Wat lauw geworden. Ik heb God links laten liggen. Ik weet nog altijd dat God mijn Vader is. Dan kan ik nu toch niet weer tot God komen?". Wel, er is ook voor u goed nieuws, lees maar eens hoe blij God is als zijn zoon of dochter is terug thuis is (Lucas 15:11-24). 

 


Geloof is eenvoudig. 

Ofwel gelooft u dat Christus, de Zoon van God, in uw plaats gestorven is, ofwel niet. Alleen maar wit of zwart. Geen grijs. Men kan niet een beetje zwanger zijn ... u kan ook niet half geloven, half niet geloven; ofwel gelooft u, ofwel gelooft u niet.

 

Als u gelooft, beste broer of zus, dat Jezus Christus in uw plaats is gestorven, is dit voor God voldoende om u te vergeven! Misschien denkt u dat het niet mogelijk is? Misschien denkt u dat wat u deed te erg is? Jezus zegt in Mattheüs 9, vers 13: "Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars." En Jezus belooft in Johannes 6:37: "wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen." Als dat geen prachtige belofte is! Jezus laat iedereen tot zich komen die het wilt!

Paulus zei zelf dat hij de grootste zondaar was (Paulus had zelfs Christenen laten stenigen!) en het was later ook een Christen.

 


Laat deze kans dan ook niet voorbijgaan!

 

Als u nu voor het eerst tot dit besef komt, deel het dan met iemand. Zet de lamp niet onder de emmer of een korenmaat, maar laat het licht schijnen. Hou uw inzichten, uw geloof niet verborgen. In Gods ogen is dit belangrijk. Als u er voor wilt uitkomen, is het goed om ons te laten weten dat u gelovig bent geworden. Spreek er over met iemand. Of laat het ons weten. Vertel het. Het is belangrijk in Gods ogen. Het is belangrijk dat u dat niet verborgen houdt. Vertel er over.

 

Romeinen 10:9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.

 

 

Als u nu pas gelovig bent geworden: proficiat ! U hebt de belangrijkste beslissing in uw leven genomen.

Moeilijk is het niet, hé? 

 

 

 

 

Nu u Christen bent, gaat er een volledig nieuwe wereld voor u open. Klik hier voor meer info.