Schrijf u in

 • Voornaam:

 • E-mail:

 • Ja, stuur me dagelijks een bijbelvers

 • Ja, contacteer me. Ik wil graag meewerken

 • Ja, hou me op de hoogte van cursussen en infosessies

En verder...

Wat is Gods wil voor uw leven?

Eén keer u Christen bent, wilt u Gods wil volgen. Dit is ook logisch.

 • 1 Johannes 2:17 En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Veel Christenen hebben er echter heel wat problemen mee om te weten wat Gods wil voor hun leven is. Sommigen worden zelfs bijna verlamd, doordat ze geen duidelijke opdracht krijgen. 

Ik wil hier graag enkele inzichten delen die u kunnen helpen.

Er zijn eigenlijk twee aspecten verbonden aan de wil van God:

 • Enerzijds wil God dat we juist leven. (Houden van God, houden van onze naaste, ...) 
  Dat is voor iedereen hetzelfde. Wat dit inhoudt, vind je op deze website beschreven. 
  Maar er is een plaatst waar het nog veel beter staat: in de Bijbel. De Bijbel kan je zien als een gebruiksaanwijzing bij de mens. (Net zoals u bij een nieuwe TV een gebruiksaanwijzing vindt, is de Bijbel de gebruiksaanwijzing bij de mens.) Daarom is het belangrijk om bij uw belangrijke levensvragen op zoek te gaan naar een antwoord in die "handleiding", de Bijbel.
 • Anderzijds heeft God ook speciaal voor u een plan (Efeziërs 2: 4-22) (Efeziërs 1:15-23). God heeft een "hoop voor uw leven". Zoals wij een 'hoop' hebben voor onze kinderen. Wat we graag zouden hebben dat ze zouden doen. Wij zijn zeker niet perfect; maar God houdt van ons met een perfecte liefde. Want Hij = liefde. Zijn hoop voor ons is dan ook perfect. Dat waar wij, met onze unieke eigenschappen, het best voor geschikt zijn. 
  Gezien 'Zijn hoop voor ons' zo goed is voor ons, is het belangrijk dat we zoeken wat God zijn 'hoop' is voor ons leven. Hij is een gentleman en zal ons normaal niet forceren. Maar als we het Hem vragen, zullen we een antwoord krijgen.(Jacobus 1:5-8
  Tussen haakjes: het gaat er ook niet direct om 'wat u kunt doen voor God', maar 'wat God als hoop heeft voor u'. God heeft een beeld van wat Hij liefst zou hebben dat u doet, en Hij wil dat dit goed is voor u. 

 

Hoe ontdek je welke Gods speciale hoop voor uw leven is?

In het begin:

Als je pas Christen bent, is het meestal niet de bedoeling dat je plots van werk verandert, behalve als wat je doet ethisch niet correct is (vb. als je in de maffia, de seksindustrie of de 'onderwereld' zit dien je natuurlijk te veranderen van job). 

 • Korintiërs 7:20 Ieder blijve bij die roeping, waarin hij was, toen hij geroepen werd. (klik hier voor de context)

Daarna:

Dan heb je langzaam tijd om te zoeken wat Gods speciale hoop voor u is. 

Hoe?
Door er over te bidden, door God te vragen om u zijn hoop voor uw leven te laten leren kennen, en door te geloven dat Hij u zal antwoorden (Jacobus 1:5-8).

God kan u antwoorden op verschillende manieren: 

 • In een droom (zoals bij Jozef, de zoon van Israel, en zoals bij Jozef, de aardse vader van Jezus), 
 • Via een teken (Richteren 6:36-40)
 • Door het geven van een bijbeltekst (Psalmen 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.)
 • Door een hoorbare stem (1 Samuel 3:1-18)
 • Door een engel te zien (Richteren 6:11-23)
 • Door een profeet (1 Samuel 16:1-13) Let wel: voor zover ik weet heeft God aan die personen die door een profeet werden geroepen ook telkens zelf duidelijk gemaakt wat zijn hoop voor hun leven was. Betrouw niet alleen op een profeet; er lopen te veel valse profeten rond.
 • Op gelijk welke andere wijze. God is super creatief: Hij heeft creativiteit uitgevonden! Het is belangrijk open te staan voor zijn teken.

 

Let echter op:

Soms gebeurde het dat God op zo een speciale manier duidelijk maakte wat Zijn Hoop voor iemands leven was. Maar laat u niet misleiden: dit gebeurde absoluut niet iedere keer !! 
Heel wat acties - ook acties waar héél veel moed voor nodig was - gebeurden zonder dat God hen daarvoor een speciaal teken had gegeven. Toen David Goliath versloeg, had hij geen speciale opdracht hiertoe gekregen (1 Samuel 17:20-58). Er zijn véél meer voorbeelden te vinden in de Bijbel van acties waar geen speciaal teken aan voorafging, dan acties waar er wél een speciale 'opdracht' aan voorafging.

 

Wat héél vaak gebeurt ...

Wat héél vaak gebeurt is dat God de goesting in u werkt om iets te doen: "want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. (Filippenzen 2:13)" 
Volgens mij gebruikt God dit het meest om iemand te laten zien wat Zijn Hoop is. 

Hoe gaat u daar mee om?

Als God "het willen in u werkt", u zin doet krijgen om iets te doen, dan volstaat het af te checken met God of het verlangen inderdaad van God komt. U kan dit doen met een eenvoudig gebed. En als je niet de indruk hebt dat het niet van God komt, doe het dan. Eén keer je bezig bent gaat God u wel zeggen "Dit is de weg, wandelt daar op" (Jesaja 30:18-21). Wees vooral actief ! Als het klopt met Gods principes: je leeft in vrijheid; remmen los & actie ! Maak het niet de complex ! De duivel heeft het vaak supergemakkelijk om Christenen te immobiliseren door hen te laten wachten op een supernatuurlijk teken dat er niet zal komen. Er is gewoon ook geloof voor nodig om stappen te zetten:

 • Hebreen 11:8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou.

Laat u niet immobiliseren door vruchteloos te wachten achter iets wat niet zal komen. Heb geloof en zet stappen. God zoekt mensen die iets doen, die actief zijn. 

Het wachten achter een supernatuurlijk teken is wellicht de grootste oorzaak waarom Christenen zo superweinig doen !

Lees ook eens dit:

 • Jakobus 1:25 Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.

Dus: wees actief, en God zal u leiden. 

 • Lees er maar eens de parabel van de talenten op na: God zei duidelijk dat Hij wilde dat we bezig waren tot Hij (terug)komt.(Lucas 19:11-27
 • Toen Jezus onder zijn voeten kreeg dat Hij genas op de Sabbat, zei Hij "Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook." (Johannes 5

En terwijl je actief bent, kan je God vragen om u te tonen wat Zijn Hoop voor uw leven is, en Hij zal het doen. Op de manier die Hij verkiest.

 

Ga. Dan pas kan God u leiden. Geef Hem de kans. 

God spreekt tegen de actieven.

 

Zou God u iets vragen wat zeer slecht lijkt voor u?

Laten we eens extreem denken. Zou God u bijvoorbeeld vragen iets te doen wat je 'bekoopt' met uw leven? (Vb. gaan getuigen over Jezus Christus in een land waar Christenen vervolgt worden.) 
Dat kan. 

Zoals ik al hoger zei, : het gaat er niet direct om 'wat u kunt doen voor God', maar 'wat God als hoop heeft voor u'. 
God heeft een beeld van wat Hij liefst zou hebben dat u doet, en Hij wil dat dit goed is voor u. Zelfs al lijkt het voor mensen soms niet zo goed; Gods hoop voor u is het beste wat u kan gebeuren. In dit voorbeeld lijkt het voor mensen niet zo goed dat je zou sterven. Maar als God denkt dat je hiervoor sterk genoeg bent, en Hij vraagt u dit, dan weet ik dat je het zal aan kunnen, dat je zal gedragen worden door God en dat je er in de hemel heel sterk voor beloond zal worden. Dan zal je zien dat dit het beste was voor u. Niet voor God.

De kans is echter zéééér groot dat God zo geen zaken vraagt van u. Maar als Hij het vraagt, zou je bereid zijn?