Schrijf u in

 • Voornaam:

 • E-mail:

 • Ja, stuur me dagelijks een bijbelvers

 • Ja, contacteer me. Ik wil graag meewerken

 • Ja, hou me op de hoogte van cursussen en infosessies

En verder...

Hertrouwen? Wat staat er hier over in de Bijbel?

Is uw huwelijk gestrand vanwege overspel van uw partner?

Dan is de Bijbel zeer duidelijk: u mag hertrouwen:


In de Bijbel staat dat als u hertrouwt nadat u uw partner hebt weggezonden, dat u dan ontrouw pleegt. Behalve in één geval: wanneer uw partner ontrouw was en u haar of hem daarom hebt weggezonden. Het is dus de enige mogelijkheid is om te hertrouwen zonder echtbreuk of overspel te plegen:

 • Mat 19: 9 Doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk.
 • De Engelse NIV-vertaling is hier wat duidelijker: 9 I tell you that anyone who divorces his wife, except for marital unfaithfulness, and marries another woman commits adultery."Is uw huwelijk beëindigd doordat uw partner stierf?

Ook in dit geval is de Bijbel zeer duidelijk:

 • Rom 7: 2 Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft; wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet, die haar aan die man bond. 3 Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten; wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft.  (NBG)
Hertrouwen met uw eerste partner nadat u iemand anders bent getrouwd?

Deze tekst komt wel uit het Oude Testament; een wet waar we nu als Christen niet meer onder vallen. (Als niet-christen wel.) de tekst toont wel hoe God over deze situatie denkt:

 • Deut 24:1 Het volgende kan zich voordoen: Iemand heeft een vrouw getrouwd, maar om een of andere reden is hij ontevreden over haar. Hij schrijft een scheidingsbrief, die hij bij haar vertrek aan haar meegeeft. 2 Ze gaat bij hem weg en wordt de vrouw van een ander. 3 Maar dan krijgt die tweede man een afkeer van haar, en ook hij schrijft een scheidingsbrief en geeft haar die bij haar vertrek mee; of de man die als tweede met haar is getrouwd, komt te overlijden. 4 In zo’n geval mag de eerste man, die van haar gescheiden is, haar niet opnieuw tot vrouw nemen, nu zij voor hem onrein geworden is. Want de HEER verafschuwt zulke dingen. Wanneer u zoiets doet, werpt u een smet op het land dat de HEER, uw God, u in eigendom zal geven. (NBV)
 • Deut 24:1 Wanneer iemand een vrouw genomen en gehuwd heeft, dan zal, – als hij haar geen genegenheid toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijks aan haar gevonden heeft, en hij een scheidbrief geschreven en haar die overhandigd heeft, waarna hij haar uit zijn huis heeft weggezonden; 2 en als zij dan uit zijn huis vertrokken, haars weegs gegaan en de vrouw van een ander geworden is; 3 en als dan de laatste man een afkeer van haar krijgt, een scheidbrief schrijft, haar die overhandigt en haar uit zijn huis wegzendt; of als de laatste man, die haar tot vrouw genomen heeft, gestorven is – 4 dan zal de eerste echtgenoot, die haar weggezonden heeft, haar niet opnieuw tot vrouw mogen nemen, nadat zij verontreinigd is geworden; want dat is een gruwel voor het aangezicht des  HEREN; gij zult geen zonde brengen over het land dat de HERE, uw God, u ten erfdeel geven zal. (NBG)Hertrouwen met iemand die gescheiden is niet om redenen van overspel van de andere?

 • Mat 5:31 Er is ook gezegd: Al wie zijn vrouw wegzendt, moet haar een scheidbrief geven. 32 Maar Ik zeg u: Een ieder, die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt, dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt; en al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk. (NBG) (Zie ook: Luc 16:18)