Schrijf u in

  • Voornaam:

  • E-mail:

  • Ja, stuur me dagelijks een bijbelvers

  • Ja, contacteer me. Ik wil graag meewerken

  • Ja, hou me op de hoogte van cursussen en infosessies

En verder...

Is uw lichaam belangrijk in Gods ogen?


ja, uw lichaam is belangrijk in God's ogen.


Wij zijn geest. Dat is onze essentie. Die geest blijft eeuwig leven. Of u gelooft of niet. Die geest woont hier op aarde in een lichaam. Tijdelijk. Tot het lichaam sterft. Dat lichaam ziet God als de tempel waarin onze Geest woont (1 Kor 19). Daarom is het belangrijk goed voor ons lichaam te zorgen. Gezond eten, goede hygiëne, voldoende slapen, wat sport doen, ...


God omschrijft bijvoorbeeld ook het belang van ons lichaam in deze tekst (die als doel heeft ons aan te sporen om in vrijheid te leven, maar niet als losbandige):

  • 12 Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten. 13 Het voedsel is voor de maag en de maag voor het voedsel, en God zal zowel het een als het ander teniet doen. Maar het lichaam is niet voor de hoererij, doch voor de Here, en de Here voor het lichaam. 14 God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. 15 Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan leden van Christus wegnemen om er leden ener hoer van te maken? Volstrekt niet! 16 Of weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam (met haar) is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot één vlees zijn. 17 Maar die zich aan de Here hecht, is één geest (met Hem). 18 Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. 19 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? 20 Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.