Schrijf u in

  • Voornaam:

  • E-mail:

  • Ja, stuur me dagelijks een bijbelvers

  • Ja, contacteer me. Ik wil graag meewerken

  • Ja, hou me op de hoogte van cursussen en infosessies

En verder...

Jacobus 1:5-8 Als u inzicht te kort heeft

 

5 Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.
6 Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.
7 Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen,
8 innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.

 

  • NIV vertaling:
    James 1:5 If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. 6 But when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. 7 That man should not think he will receive anything from the Lord; 8he is a double-minded man, unstable in all he does.