Schrijf u in

 • Voornaam:

 • E-mail:

 • Ja, stuur me dagelijks een bijbelvers

 • Ja, contacteer me. Ik wil graag meewerken

 • Ja, hou me op de hoogte van cursussen en infosessies

En verder...

Meer over 'Leven met Christus'

Voor wie is 'www.LevenMetChristus.be' opgericht?

Voor iedereen die meer uit zijn leven wil halen.

Zowel voor gelovigen als niet-gelovigen. 

 • 'Leven met Christus' wil aan niet-gelovigen tonen wat het betekent te geloven, 
 • en wil gelovigen inspireren om nog sterker in geloof te staan.
Wat is het uiteindelijke doel van deze site?

We willen mensen helpen om een leven te leiden zoals God dat wil: vruchtbaar, intensief, vreugdevol, liefdevol; een leven dat echt de moeite waard is om te leven.


Wij hebben als uiteindelijk doel Christenen te helpen om krachtiger in hun geloof te staan. We weten dat dit God behaagt; Zijn kinderen helpen krachtiger te leven.
Voor wie is deze site bestemd?

 • Voor iedereen die als Christen meer uit zijn leven wil halen.
 • Voor iedereen die geen Christen is, maar wil weten wat het is om Christen te zijn.
 • En voor alle andere mensen met goede bedoelingen.
Is 'Leven met Christus' verbonden aan een bepaalde kerk?

Nee.
Welk soort geloof zit achter deze site?

Geloof in Jezus Christus. Er zit achter deze site geen specifieke 'denominatie'. Of u nu katholiek bent, of protestant, of deel uitmaakt van een pinkstergemeente of van de adventisten. Het maakt ons niets uit. U bent van harte welkom.
Welke organisatie zit er achter deze site?

Deze site is een initiatief van enkele gelovigen die zich hebben verenigd in de "vzw Leven met Christus". Deze vereniging is 'denominatieoverstijgend'. Dit wil zeggen dat zowel katholieken, als protestanten, als leden van evangelische gemeenten of pinkstergemeenten, baptisten of wat voor Christenen dan ook hier altijd welkom zijn.


Deze vzw heeft enkel als doel:

 • Het verspreiden van het Woord van God, de Vader van Jezus Christus, en de kennis over Zijn Woord, in al zijn vormen, zonder beperkingen. Dit kan onder meer gebeuren door het verdelen van informatie via een website, het geven van conferenties en cursussen, het organiseren van events en van al dan niet regelmatige bijeenkomsten.
 • De vereniging heeft tevens als doel het helpen van soortgelijke organisaties in binnen- en buitenland en het helpen van organisaties actief in ontwikkelingshulp of het zelf verlenen van ontwikkelingshulp. 
 • Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.