Schrijf u in

  • Voornaam:

  • E-mail:

  • Ja, stuur me dagelijks een bijbelvers

  • Ja, contacteer me. Ik wil graag meewerken

  • Ja, hou me op de hoogte van cursussen en infosessies

En verder...

Psalm 34:20


Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige,
maar uit die alle redt hem de HERE;


De New International Version vertaalt het als volgt:

  • A righteous man may have many troubles, but the LORD delivers him from them all;


(Met andere woorden: een rechtvaardige kan veel problemen hebben, maar God verlost hen uit alle)