Schrijf u in

  • Voornaam:

  • E-mail:

  • Ja, stuur me dagelijks een bijbelvers

  • Ja, contacteer me. Ik wil graag meewerken

  • Ja, hou me op de hoogte van cursussen en infosessies

En verder...

Sitemap

Inloggen (Inloggen.php)
Uitloggen (Uitloggen.php)
Krachtige inspiratie voor een krachtig leven (themas.php)
Help Elkaar (HelpElkaar.php)
Wat is er nieuw? (Nieuw.php)
Zoeken (Zoeken.php)
Academy (Academy.php)
Gegevens Aanpassen (GegevensAanpassen.php)
Contact (Contact.php)
Sitemap (Sitemap.php)
Registratie (Registreren.php)
Sitefeedback (Sitefeedback.php)
Inschrijven (Inschrijven.php)
Auto-mailer (BijbelVersMailer.php)
Uitschrijven (Uitschrijven.php)


Leven Met Christus: Bijbelse antwoorden op praktische vragen
Deze pagina is de belangrijkste van de ganse website. Lees deze pagina gerust eens grondig door. En nog eens opnieuw. Mis geen enkel woord. Deze pagina bevat de kern van het Christelijk geloof.
Krachtige Hulp
Wat is Gods wil voor uw leven?
Kan Jezus u genezen?
Wil God wel dat we succes hebben?
Bidden
Anderen vergeven; wat doen we daar mee als Christen?
Meer over 'Leven met Christus'
Veel Gestelde Vragen (FAQ)
Wat is dat, een Christen?
Hoe belangrijk is geloof?
Starten met uw eigen zaak of eigen project
Exodus 15 - 20
Bidt en u zal gegeven worden
Enkele voorbeelden van bidden
Romeinen 8:28
Lucas 22:39-46
Jacobus 1:25
Jacobus 2:18
Krachtige hulp voor Christenen
Romeinen 8:26
Is uw lichaam belangrijk in Gods ogen?
1 Korintiërs 19
1 Korintiërs 10:13
Het grootste misverstand over geld
1 Timoteüs 6:10
Psalm 34:20
Super toffe Christelijke muziek
You raise me up
Geesten oproepen
Wat als uw partner vreemd gaat?
De tien geboden
Roep tot God en Hij zal u helpen
Als u wijsheid te kort komt
Als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort
Vlucht uit sexulele immoraliteit
Geestelijk overspel
Hertrouwen? Wat staat er hier over in de Bijbel?
Het einde van een huwelijk
De gehuwde en de ongehuwde staat
De tien geboden:
Niemand is rechtvaardig
Zonde brengt scheiding tussen God en mens
U kan niet 'door goede werken te doen' in de hemel komen.
U kan niet 'door goede werken te doen' in de hemel komen.
Wat als ik niet weet wat verkeerd is?
Wat als ik niet weet wat verkeerd is?
Hoe slecht u ook bent, u bent welkom bij God
Wanneer niet-christenen zondigen, is het automatisch gevolg: de eeuwige dood.
Je kan altijd terug naar God als je wat lauw bent geworden
Hertrouwen na een scheiding?
De kracht van het bidden
Klopt en er zal open gedaan worden
Nederig bidden
Niet verslappen in gebed. Deze gelijkenis legt het heel mooi uit.
Is genezing iets voor u? En kan Jezus u wel genezen?
Mattheus 4:8-25 Jezus genas vele mensen
Mattheus 8:1-4: Jezus genas een melaatse
Mattheus 8:14-17 Jezus heeft onze ziekten op zich genomen en gedragen
Mattheus 9:27-38 Jezus genas blinden, doven en alle andere zieken
Mattheus 12:1-21 Jezus genas iemand met een verschrompelde hand
Mattheus 12:22-37 Jezus genas iemand die blind en stom was
Mattheus 14:34-36 Allen die Jezus aanraakten werden behouden
Mattheus 15:29-39 Jezus genas stommen, kreupelen, lammen en blinden.
Mattheus 17:14-23: Jezus Christus genas een jongen
Mattheus 18:21-19:2 Jezus Kristus genas vele mensen
Mattheus 21:12-17 Jezus Christus genas blinden en lammen
Marcus 1:29-39 Jezus Christus genas er velen
Marcus 10:46-52: Jezus Christus genas een blinde
Lukas 7:9-35 Jezus geneest vele zieken
Lukas 13:10-17: Jezus Christus geneest een verkromde vrouw
Lukas 17:11-19: Jezus Christus geneest 10 melaatsen
Lukas 22:47-53: Ook amputaties kan Christus herstellen
Johannes 4:43-54 Jezus geneest een kind dat op sterven ligt
Johannes 5:1-16 Man kan na 38 jaar weer gaan
Johannes 9:1-7: Blind geboren man wordt weer ziende
Genesis 20:14-18 God genas ook in het Oude Testament: een voorbeeld
Exodus 15:22-27: God is onze Geneesheer
Handelingen 3:1-11: Lam geborene wordt plots genezen
Handelingen 5:12-16: Velen werden genezen in de eerste Christelijke Gemeente
Handelingen 9:32-35: Na 8 jaar verlamming genezen
Handelingen 14:8-18: Lam geborene plots genezen
Handelingen 16:16-24 Paulus dreef een waarzeggende geest uit
Handelingen19:8-12: Zelfs via kledingstukken werden mensen genezen
Handelingen 28:1-10 Gebed als een miraculeus ontstekingsremmend middel
Marcus 16:1-18: Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden
Mat 28:16-20: Jezus Christus heeft alle macht in de hemel en op aarde
Handelingen 14:8-18: Wie is er genezer?
Handelingen 14:8-18: Wie is er genezer?
Wil Jezus Christus dat we geloven?
Johannes 15:13
Johannes 15:16 en 16:23: als u bidt in Jezus Christus' naam:
Mattheus 28:18-20: Jezus heeft alle macht op aarde en in de hemel
Mat 7:7-11: Bidt en u zal gegeven worden
God zegent het werk van uw handen
Jacobus 1:5: als u meer wijsheid wil hebben
1 Kor 10:13 Kunt u alles aan wat u kan overkomen?
Is Konig David een voorbeeld voor ons?
1 Samuel 17:34-35 Koning david was gesterkt door de situaties die hij moest overwinnen
Deuteronomium 28:1-14: De weg naar succes:
1 Samuel 17 en 18
Wat is Gods wil voor uw leven?
Efeze 2:4-22 God heeft ons gemaakt om bepaalde werken te doen, die Hij voor ons heeft bereid
Efeze 1:15-23 God heeft een hoop voor ons leven
Jacobus 1:5-8 Als u inzicht te kort heeft
1 Korinthe 7:18-22
Richteren 6:36-40 Een teken van God vragen
1 Samuel 3:1-18 Gods stem horen?
Richteren 6:11-23 Een Engel zien? Is dit mogelijk?
1 Samuel 16:1-13 Soms stuurt God een profeet om u van antwoord te dienen
Jesaja 30:18-21 Wees actief en u zal een stem horen achter uw oren...
Lucas 19:11-27 Wees bezig tot Ik kom
Johannes 5:8-17 Actief zijn, zelfs op de sabbat?
weg doen
Een werknemer naar Gods Hart
Is het noodzakelijk te trouwen?
1 Cor 7: Het huwelijk