Schrijf u in

  • Voornaam:

  • E-mail:

  • Ja, stuur me dagelijks een bijbelvers

  • Ja, contacteer me. Ik wil graag meewerken

  • Ja, hou me op de hoogte van cursussen en infosessies

En verder...

Wat als ik niet weet wat verkeerd is?

Romeinen 2:12-16

 

Rom 2:12 Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden;
13 want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden.
14 Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet;
15 immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen,

16 ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus Jezus.

 

Misschien helpt de Groot Nieuws vertaling u verder:

Rom 2:12 De niet-Joden hebben de wet van Mozes niet en gaan dus als ze zondig leven, buiten deze wet om verloren. De Joden hebben de wet van Mozes wel; als zij dus zondig leven, worden ze door deze wet veroordeeld.
13 Want niet wie de wet alleen maar hoort, is rechtvaardig voor God, maar wie de wet ook in praktijk brengt.
14 De niet-Joden moeten het zonder de wet van Mozes stellen, maar wanneer zij uit zichzelf doen wat de wet verlangt, zijn zij zichzelf tot wet, ook al hebben ze de wet van Mozes niet.
15 Hun gedrag laat zien dat wat de wet voorschrijft in hun hart geschreven staat. Ook hun geweten bewijst dat dit waar is, omdat ze door hun gedachten soms beschuldigd en soms verdedigd worden.

16 Zo zal het zijn op de dag waarop God door Christus Jezus oordeelt over de diepste geheimen van de mens, overeenkomstig het grote nieuws dat ik verkondig.