Schrijf u in

  • Voornaam:

  • E-mail:

  • Ja, stuur me dagelijks een bijbelvers

  • Ja, contacteer me. Ik wil graag meewerken

  • Ja, hou me op de hoogte van cursussen en infosessies

En verder...

Wil God wel dat we succes hebben?

Wil God wel dat we "succes" hebben? Wel, mag ik u eerst enkele andere vragen stellen?  


1. Is Jezus volgens u almachtig of niet?

Lees eens Mattheüs 28:18-20. Dit zei Jezus toen Hij verrezen was.


2. Houdt Jezus van u?

Als je Johannes 15:13 leest, wat kan je hier dan uit afleiden? Heb jij voor iemand zo veel liefde? Denk eens God na over dit vers. Het kan u wellicht niet onbewogen laten.


3. Eenvoudige conclusie:

Als Jezus van u houdt, met een pure liefde, en alle macht heeft op de hemel en op de aarde, dan kan het toch niet anders dan dat Hij alles doet meewerken ten goede van u? (Romeinen 8:28) Dit betekent dat Hij u alles geeft wat op dat moment in het leven voor u het beste is. En dat is toch een toffe definitie van succes: alles bereiken wat op dat moment in uw leven het best is voor u. En dan mogen we nog niet vergeten dat we als gelovige Christen zo veel krachtige hulpmiddelen hebben! Denk maar aan de kracht van het gebed (Mat 7:7-11, Johannes 15:16 en 16:23-24)!   Als je in die overtuiging leeft, kan je grote dingen realiseren. Dan 
  • Doe je die dingen waarvan je denkt dat God wilt dat je ze doet, 
  • Doe je die dingen die in overeenstemming zijn met de Bijbelse principes 
  • Op een goede manier (en dat leer je ook uit de Bijbel). 


En God zegent het werk dat je doet (Deuteronomium 2:7; Deuteronomium 16:15; Deuteronomium 24:19; Deuteronomium 28:12; Deuteronomium 30:9; 2 Kronieken 15:7).   Het is belangrijk dat u zich als Christen bewust bent van uw machtige positie als kind van God! Want als u zich daar niet van bewust bent, ga je ook geen risico's durven nemen, ga je geen projecten durven ondernemen voor God, gaan zaken durven doen die God verheerlijken.   We kunnen ons hiervoor aan heel wat personen in de Bijbel inspireren. Denk maar aan Paulus, Petrus, Stephanus, Jozef,...   Ik heb enkele personen uit de Bijbel voor u nader bekeken: hoe leefden zij in de overtuiging dat de liefhebbende God met hen was?:


Bestudeer deze personages en leer er uit voor uw leven. Dat dit voor u tot overvloedige zegen mag zijn!   Hierbij nodig ik u ook uit om zelf op ontdekkingstocht te gaan: om enkele andere personages te bestuderen en u telkens af te vragen: "Wat gebeurde er in hun leven, hoe reageerden zij daar op? Welk beeld hadden ze van God of van Christus? Wat kan ik hier uit leren voor mijn leven?" Bid God dat Hij u die wijsheid geeft en ga op zoek, en u zult vinden (Mat 7:7-11; Jacobus 1:5)! Veel succes.


Aha, betekent dit dan dat het Christenen altijd mee zit?

Nee. Misschien zou u dat makkelijk vinden. Ik ook. Maar het is helaas niet zo. U mag er zeker van zijn dat er moeilijke perioden komen (Ps 34:20). Zelfs tijden waarin u het totaal niet meer ziet zitten en wanneer u er liever de brui zou aan geven. Maak dat u voorbereid bent op de moeilijke perioden; zorg dat u voldoende goed weet hoe God naar de dingen kijkt. Dan gaat u uw 'zero hours', tijden waarin het u zo tegen zit dat u het niet meer ziet zitten, beter aan kunnen. Hoe kunt u dat doen? Door ijverig Gods Woord te bestuderen. Ook in goede tijden (!).


U mag er trouwens zeker van zijn dat u alles aan kan wat u overkomt en zal overkomen (1 Kor 10:13). God waakt goed over u en gaat in Zijn Liefde voor u nooit toestaan dat u het zo moeilijk krijgt dat u het niet meer zal aan kunnen.

Zie ook maar eens naar de voorbeelden die hier boven worden genoemd (David, Daniël). Zij hadden het af en toe bijzonder moeilijk. Maar overwonnen altijd. Altijd.

Zo is het ook voor u.

Zorg wel dat u voldoende voorbereid bent op uw 'zero hours'.